Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

NGC 6960 in H-alpha

Location: Mt Parnon,Greece
Lens: GSO RC 8" Carbon
Camera: Sbig STF-8300 mono
Filter Wheel: Starlight Express 5x2"
Filters: Baader 2" Ha
Mount : NEQ6 Pro
Guiding : Finder 50mm with QHY5
Processing : DSS , Pixinsight 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου