Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

NGC 6960 in HaLRGB

Location: Syros Island,Greece
Lens: GSO RC 8" Carbon
Camera: Sbig STF-8300 mono
Filter Wheel: Starlight Express 5x2"
Filters: Baader 2" Ha-LRGB
Mount : NEQ6 Pro
Guiding : Finder 50mm with QHY5
Processing : DSS , Pixinsight  


Details : http://www.astrovox.gr/forum/album_showpage.php?pic_id=19117

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου