Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

NGC 1499 - California Nebula Widefield in Hubble Palette

Location: Athens,Greece
Lens: Pentax 6x7 SMC
Camera: Sbig STF-8300 mono
Filter Wheel: Starlight Express 5x2"
Filters: Baader 2" Ha-Oiii-Sii
Mount : HEQ5 Pro
Guiding : Finder 50mm with QHY5
Processing : DSS , Pixinsight

 

Details : http://www.astrovox.gr/forum/album_showpage.php?pic_id=19327
Location: Athens,Greece
Lens: Pentax 6x7 SMC
Camera: Sbig STF-8300 mono
Filter Wheel: Starlight Express 5x2"
Filters: Baader 2" Ha
Mount : HEQ5 Pro
Guiding : Finder 50mm with QHY5
Processing : DSS , Pixinsight

 

Details : http://www.astrovox.gr/forum/album_showpage.php?pic_id=19319

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015