Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

IC405 & IC410 Widefield in H-alpha

Location: Athens,Greece
Lens: Pentax 6x7 SMC
Camera: Sbig STF-8300 mono
Filter Wheel: Starlight Express 5x2"
Filters: Baader 2" Ha
Mount : HEQ5 Pro
Guiding : Finder 50mm with QHY5
Processing : DSS , Pixinsight

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: