Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

NGC 7000 Widefield Mosaic in Hubble Palette

Location: Evia,Greece
Lens: Pentax 6x7 150mm SMC
Camera: Atik 383L+ mono
Filter Wheel: Starlight Express 5x2"
Filters: Baader 2" Ha-Oiii-Sii
Mount : HEQ5 Pro
Guiding : Finder 50mm with QHY5
Processing : DSS , Pixinsight

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: