Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Sadr Area Nebula Mosaic in H-alpha

Location: Evia,Greece
Lens: Pentax 6x7 SMC
Camera: Atik 383L+ mono
Filter Wheel: Starlight Express 5x2"
Filters: Baader 2" Ha
Mount : HEQ5 Pro
Guiding : Finder 50mm with QHY5
Processing : DSS , Pixinsight

Δεν υπάρχουν σχόλια: