Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

LDN 1250-1246 Dark Nebula


Στόχος/Target : LDN 1250-1246 Dark Nebula
Αστερισμός/Constellation : Cepheus
Τοποθεσία/Location : Evia,Greece 15/8/2018

Τηλεσκόπιο/Telescopes:
William Optics FLT98 f6,3 & WO FF/FR IV 0.80x
Pegasus Astro Intelli Powerbox & Flatbox & Focuser
Cetus Technik - Rings & Metal parts

Κάμερα/Cameras : ATIK 383L+ mono @ -5
Ανάλυση/Image Scale: 2.15 arcsec/pixel
Τροχός/Filter Wheel: Starlight Xpress 7x1.25inch
Περιστροφή Κάμερας/Camera Rotation: 90

Λήψεις/Captures:
Baader Lum 81x600s bin1x1
Baader Red 30x180s bin1x1
Baader Green 30x180s bin1x1
Baader SBlue 30x180s bin1x1

Στήριξη/Mount: HEQ5 Pro
Οδήγηση/Guiding: Finder 50mm with QHY5 Autoguider
Calibration Frames:30 Darks,30 Flats,30 Bias
Ποιότητα Ουρανού/Seeing: 8/10
Υγρασία/Humidity:56%
Θερμοκρασία/Temparture: 22c
Λήψη/Capture : Nebulosity - EQmod - Phd2
Επεξεργασία/Processing: PixInSight - Photoshop

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

LDN 673 Dark Nebula

Στόχος/Target : LDN 673 Dark Nebula
Αστερισμός/Constellation : Aquila
Τοποθεσία/Location : Evia,Greece 11/8/2018

Τηλεσκόπιο/Telescopes:
William Optics FLT98 f6,3 & WO FF/FR IV 0.80x
Pegasus Astro Intelli Powerbox & Flatbox & Focuser
Cetus Technik - Rings & Metal parts

Κάμερα/Cameras : ATIK 383L+ mono  @ -5
Ανάλυση/Image Scale: 2.15 arcsec/pixel
Τροχός/Filter Wheel: Starlight Xpress 7x1.25inch
Περιστροφή Κάμερας/Camera Rotation: 90

Λήψεις/Captures:
Baader Lum  72x600s bin1x1
Baader Red  30x180s bin1x1
Baader Green 30x180s bin1x1
Baader SBlue 30x180s bin1x1

Στήριξη/Mount: HEQ5 Pro
Οδήγηση/Guiding: Finder 50mm with QHY5 Autoguider
Calibration Frames:30 Darks,30 Flats,30 Bias
Ποιότητα Ουρανού/Seeing: 7/10
Υγρασία/Humidity:50%
Θερμοκρασία/Temparture: 21c
Λήψη/Capture : Nebulosity - EQmod - Phd2
Επεξεργασία/Processing: PixInSight - Photoshop

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

Sh2-157 - The Claw Nebula in RGB (biocolor)

Στόχος/Target : Sh2-157 - The Claw Nebula in RGB (biocolor)
Αστερισμός/Constellation : Cassiopeia
Τοποθεσία/Location : Evia,Greece 6/8/2018

Τηλεσκόπιο/Telescopes:
William Optics FLT98 f6,3 & WO FF/FR IV 0.80x
Pegasus Astro Intelli Powerbox & Flatbox & Focuser
Cetus Technik - Rings & Metal parts

Κάμερα/Cameras : ATIK 383L+ mono  @ -5
Ανάλυση/Image Scale: 2.15 arcsec/pixel
Τροχός/Filter Wheel: Starlight Xpress 7x1.25inch
Περιστροφή Κάμερας/Camera Rotation: 90

Λήψεις/Captures:
Baader Lum  40x300s
Baader Ha 7nm 45x1200s  bin1x1
Baader Oiii 8,5nm 18x1200s bin2x2
Baader SII 8nm 18x1200s bin 2x2

Στήριξη/Mount: HEQ5 Pro
Οδήγηση/Guiding: Finder 50mm with QHY5 Autoguider
Calibration Frames:30 Darks,30 Flats,30 Bias
Ποιότητα Ουρανού/Seeing: 7/10
Υγρασία/Humidity:53%
Θερμοκρασία/Temparture: 23c
Λήψη/Capture : Nebulosity - EQmod - Phd2
Επεξεργασία/Processing: PixInSight - Photoshop

Sh2-157 - The Claw Nebula in Hubble Palette

Στόχος/Target : Sh2-157 - The Claw Nebula in Hubble Palette
Αστερισμός/Constellation : Cassiopeia
Τοποθεσία/Location : Evia,Greece 6/8/2018

Τηλεσκόπιο/Telescopes:
William Optics FLT98 f6,3 & WO FF/FR IV 0.80x
Pegasus Astro Intelli Powerbox & Flatbox & Focuser
Cetus Technik - Rings & Metal parts

Κάμερα/Cameras : ATIK 383L+ mono  @ -5
Ανάλυση/Image Scale: 2.15 arcsec/pixel
Τροχός/Filter Wheel: Starlight Xpress 7x1.25inch
Περιστροφή Κάμερας/Camera Rotation: 90

Λήψεις/Captures:
Baader Lum  40x300s
Baader Ha 7nm 45x1200s  bin1x1
Baader Oiii 8,5nm 18x1200s bin2x2
Baader SII 8nm 18x1200s bin 2x2

Στήριξη/Mount: HEQ5 Pro
Οδήγηση/Guiding: Finder 50mm with QHY5 Autoguider
Calibration Frames:30 Darks,30 Flats,30 Bias
Ποιότητα Ουρανού/Seeing: 7/10
Υγρασία/Humidity:53%
Θερμοκρασία/Temparture: 23c
Λήψη/Capture : Nebulosity - EQmod - Phd2
Επεξεργασία/Processing: PixInSight - Photoshop

Κυριακή, 26 Αυγούστου 2018

Sh2-157 - The Claw Nebula in H-alpha

Στόχος/Target : Sh2-157 - The Claw Nebula
Αστερισμός/Constellation : Cassiopeia
Τοποθεσία/Location : Evia,Greece 6/8/2018

Τηλεσκόπιο/Telescopes:
William Optics FLT98 f6,3 & WO FF/FR IV 0.80x
Pegasus Astro Intelli Powerbox & Flatbox & Focuser
Cetus Technik - Rings & Metal parts

Κάμερα/Cameras : ATIK 383L+ mono @ -5
Ανάλυση/Image Scale: 2.15 arcsec/pixel
Τροχός/Filter Wheel: Starlight Xpress 7x1.25inch
Περιστροφή Κάμερας/Camera Rotation: 90

Λήψεις/Captures:
Baader Lum
Baader Ha 7nm 45x1200s bin1x1
Baader Oiii 8,5nm
Baader SII 8nm

Στήριξη/Mount: HEQ5 Pro
Οδήγηση/Guiding: Finder 50mm with QHY5 Autoguider
Calibration Frames:30 Darks,30 Flats,30 Bias
Ποιότητα Ουρανού/Seeing: 7/10
Υγρασία/Humidity:53%
Θερμοκρασία/Temparture: 23c
Λήψη/Capture : Nebulosity - EQmod - Phd2
Επεξεργασία/Processing: PixInSight - Photoshop

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Cygnus Panorama Annotated


Cygnus Panorama in HaRGB

Στόχος/Target : Cygnus Panorama
Αστερισμός/Constellation : Cygnus
Τοποθεσία/Location : Limnos & Evia,Greece 1-8-2017

Τηλεσκόπιο/Telescopes:
Pentax 67 SMC Takumar 55mm@f3,5
Samyang 135mm f2 ED UMC @ f2.4

Pegasus Astro Intelli Powerbox & Flatbox
Cetus Technik - Rings & Metal parts

Κάμερα/Cameras :
ATIK 383L+ mono bin 1x1 @ -5c (Ha)
Canon 600D Baader Mod Cooled 18c (RGB)


Λήψεις/Captures:
Baader Ha 7nm 18x1200s (2 panels)
RGB 234x100s (4 panels)

Στήριξη/Mount: HEQ5 Pro
Οδήγηση/Guiding: Finder 50mm with QHY5 Autoguider & ZWO ASI120mc
Calibration Frames:30&50 Darks,30&100 Flats,30&250 Bias

Ποιότητα Ουρανού/Seeing: 6/10
Υγρασία/Humidity:53%
Θερμοκρασία/Temparture: 26c

Cygnus Panorama in H-alpha

Στόχος/Target : Cygnus Panorama (2 Panels)
Αστερισμός/Constellation : Cygnus
Τοποθεσία/Location : Evia,Greece 1-8-2016

Τηλεσκόπιο/Telescopes:
Pentax 67 SMC Takumar 55mm@f3,5

Pegasus Astro Intelli Powerbox & Flatbox
Cetus Technik - Rings & Metal parts

Κάμερα/Cameras : ATIK 383L+ mono bin 1x1 @ -5
Ανάλυση/Image Scale: 20.25 arcsec/pixel
Τροχός/Filter Wheel: Starlight Xpress 5x2inch
Περιστροφή Κάμερας/Camera Rotation: 90

Λήψεις/Captures:
Baader Ha 7nm 18x1200s (each panel)

Στήριξη/Mount: HEQ5 Pro
Οδήγηση/Guiding: Finder 50mm with QHY5 Autoguider
Calibration Frames:30 Darks,30 Flats,30 Bias
Ποιότητα Ουρανού/Seeing: 6/10
Υγρασία/Humidity:53%
Θερμοκρασία/Temparture: 26c

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

SH2-137 Nebula Widefield

Location : Evia , Greece
Lens: Pentax 67 SMC 300mm f4
Camera: Atik 383L+ mono
Filter Wheel: Starlight Express 5x2"
Filters:
Baader 2inch Lum 60x180s bin 1x1

Baader 2inch 7nm Ha 15x1200s bin 1x1
                                    24x1200s bin 2x2

Baader 2inch 8.5nm Oiii 15x1200s bin 1x1
                                         24x1200s bin 2x2

Baader 2inch 8nm SII 18x1200s bin 2x2

Mount : Heq5 Pro
Guiding : Finder 50mm with QHY5
Processing : DSS , Pixinsight

SH2-137 Nebula Widefield in H-alpha

Location : Evia , Greece
Lens: Pentax 67 SMC 300mm f4
Camera: Atik 383L+ mono
Filter Wheel: Starlight Express 5x2"
Filters:
Baader 2inch Lum

Baader 2inch 7nm Ha Ha 15x1200s bin 1x1
                                          24x1200s bin 2x2


Baader 2inch 8.5nm Oiii

Baader 2inch 8nm SII
Mount : Heq5 Pro
Guiding : Finder 50mm with QHY5
Processing : DSS , Pixinsight

SH2-115 Nebula Widefield

Location : Evia , Greece
Lens: Pentax 67 SMC 300mm f4
Camera: Atik 383L+ mono
Filter Wheel: Starlight Express 5x2"
Filters:
Baader 2inch Lum 40x180s bin 1x1

Baader 2inch 7nm Ha 16x1200s bin 1x1
                                    18x1200s bin 2x2

Baader 2inch 8.5nm Oiii 16x1200s bin 1x1
                                         18x1200s bin 2x2

Baader 2inch 8nm SII 16x1200s bin 1x1
                                    18x1200s bin 2x2
Mount : Heq5 Pro
Guiding : Finder 50mm with QHY5
Processing : DSS , Pixinsight

SH2-115 Nebula Widefield in Hubble Palette

Location : Evia , Greece
Lens: Pentax 67 SMC 300mm f4
Camera: Atik 383L+ mono
Filter Wheel: Starlight Express 5x2"
Filters:
Baader 2inch Lum 40x180s bin 1x1

Baader 2inch 7nm Ha 16x1200s bin 1x1
                                    18x1200s bin 2x2

Baader 2inch 8.5nm Oiii 16x1200s bin 1x1
                                         18x1200s bin 2x2

Baader 2inch 8nm SII 16x1200s bin 1x1
                                    18x1200s bin 2x2
Mount : Heq5 Pro
Guiding : Finder 50mm with QHY5
Processing : DSS , Pixinsight

SH2-115 Nebula Widefield in H-alpha

Location : Evia , Greece
Lens: Pentax 67 SMC 300mm f4
Camera: Atik 383L+ mono
Filter Wheel: Starlight Express 5x2"
Filters:
Baader 2inch Lum
Baader 2inch 7nm Ha 16x1200s bin 1x1 & 18x1200s bin2x2
Baader 2inch 8.5nm Oiii
Baader 2inch 8nm Sii
Mount : Heq5 Pro
Guiding : Finder 50mm with QHY5
Processing : DSS , Pixinsight