Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Rosette Nebula to Cone Nebula Widefield in RGB (biocolor)

Location: Athens,Greece
Lens: Pentax 6x7 105mm SMC
Camera:
Sbig STF-8300 mono
Filter Wheel: Starlight Express 5x2"
Filters: Baader 2" Ha-Oiii-Sii
Mount : HEQ5 Pro
Guiding : Finder 50mm with QHY5
Processing : DSS , Pixinsight
Δεν υπάρχουν σχόλια: