Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

M16-M17 Widefield Mosaic in RGB

Location: Evia,Greece
Lens: Pentax 6x7 SMC
Camera: Atik 383L+ mono
Filter Wheel: Starlight Express 5x2"
Filters: Baader 2" Ha-Oiii-Sii
Mount : HEQ5 Pro
Guiding : Finder 50mm with QHY5
Processing : DSS , Pixinsight


Δεν υπάρχουν σχόλια: